Hjernens arkitektur

The Brain architecture Game

Bli med å spille “Hjernens arkitektur”. Dette er et bordspill som fokuserer på hjernens utvikling. Hvordan den påvirkes av tidlige erfaringer i livet, hvordan det kan fremmer eller forstyrrer en positiv utvikling.

Spillet er en 75-90 minutters opplevelse optimalisert for grupper på 4-6 personer per bord. Det kan spilles i små verksteder, konferanser og store arrangementer, med så få som 8 eller med en større gruppe.

Passer for; personell i alle faggrupper som arbeider med barn, foreldregrupper og for klasser i videregående/høyskoler

Varighet; 75 – 90 minutter

Spillet er en 75-90 minutters opplevelse optimalisert for grupper på 4-6 personer per bord. Det kan spilles i små verksteder, konferanser og store arrangementer, med så få som 8 eller med en større gruppe. Spillet passer for

Tidsrom; F.o.m. uke 42

Send forespørsel