Fysikk + Matematikk = Musikk – VG2/3

Vg 2 – Fysikk og Vg3 – Matematikk 

Hvordan kan en fiolinstreng gi forskjellige toner? Hvordan beregner vi lengden av strengene ?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Demonstrasjon av stående bølger i en streng
  • Gjennomgang av hvordan man ved hjelp av enkel brøkregning, eller med en geometrisk tallfølge, kan finne de frekvensene og de lengdene av strengen som gir oss en c-dur-skala

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjon og undervisningsopplegget er laget av Johan Nygaard.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

Kompetansemål

Fysikk 1

  • Definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart

Matematikk R2

  • Regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter

Klasse/trinn: Fysikk, Matematikk Vg2, Vg3

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30.- kr pr elev og 325.- kr pr undervisningstime.

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

 

Send forespørsel