Energiløype og energishow

Vg 1 – Naturfag

Hva sier Termodynamikkens 1. hovedsetning? Hva er stillingsenergi? Hva er plasma? Er bølgekraftverker smarte? Hvor bruker vi dampmaskiner i dag?

Kort om opplegget

  • Opplegget starter med Vitenfabrikkens Energishow (15 min).
  • Etter en kort instruksjon får elevene utlevert et hefte med en løype i Vitenfabrikkens energiutstilling.
  • Elev-gruppene velger ut et antall stasjoner og velger selv rekkefølgen. På stasjonene skal de både gjøre noe, regne ut, diskutere eller forklare energi for hverandre.
  • Forarbeid og etterarbeid er viktig i dette opplegget.
  • Opplegget kan kombineres med andre undervisningsopplegg.

Kompetansemål

Naturfag:

  • Energi for fremtiden

Forarbeid

Vitenfabrikken anbefaler at elevene har sett filmene fra Kraftskolen og at de har gjennomført quizene. https://kunnskapsfilm.no/prosjekter/kraftskolen/

Etterarbeid

Ved bestilling av opplegget kan lærer få tilsendt en presentasjon med bilder av hvert eksperiment i energiløypen, slik at elevene på skolen kan gjennomgå, forklare og/eller fremlegge i klassen hvordan de ulike eksperimentene fungerer og hva de har å gjøre med energi.

 

Klasse/trinn: Vg1 Naturfag

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30.- kr pr elev og 325.- kr pr undervisningstime.

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Maks 30 elever pr. undervisningsopplegg
  • Elevene jobber i grupper
  • Elevene kan fritt utforske resten Vitenfabrikken s utstillinger etter opplegget.

 

Send forespørsel