Elektrisitet og børstoboter – 7. trinn

 

Hva er en strømkrets? Hvordan kan man snu propellens retning? Er en «børstobot» en ekte robot? Hvordan bygger man den villeste børstobot?

Kort om opplegget

  • Dette er et undervisningsopplegg med HØY elevaktivitet!
  • I første del av opplegget får elevene ulike oppdrag innen bygging av seriekoplet strømkretser.
  • I den andre delen bruker den nyvervet kunnskapen om seriekoplinger til konstruksjon av en børstobot.
  • Opplegget er velegnet som introduksjon til emnet elektrisitet.

Kompetansemål

Kjerneelementer – Naturfag – Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

 

Forarbeid

Det er bra hvis dette opplegget inngår i forbindelse med et tema i skolen som handler om enten roboter, elektrisitet eller teknologi. Fortell gjerne elevene på forhånd forskjellen mellom en parallell- og seriekopling.

 

Klasse/trinn: 7. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time 

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2.
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

 

 

Send forespørsel