Elektrisitet og børstoboter – 8.-10.

Børstobot, verksted

Hva er en strømkrets? Hvordan kan man snu propellens retning? Er en «børstobot» en ekte robot? Hvordan bygger man den villeste børstobot?

brstobot.jpg

 

Kort om opplegget

  • Dette er et undervisningsopplegg med HØY elevaktivitet!
  • I første del av opplegget får elevene ulike oppdrag innen bygging av seriekoplet strømkretser.
  • I den andre delen bruker den nyvervet kunnskapen om seriekoplinger til konstruksjon av en børstobot.
  • Opplegget er velegnet som introduksjon til emnet elektrisitet.

Kompetansemål

Naturfag (fenomener og stoffer) (8. – 10. klasse): 

  • Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon

Forarbeid

Det er bra hvis dette opplegget inngår i forbindelse med et tema i skolen som handler om enten roboter, elektrisitet eller teknologi. Fortell gjerne elevene på forhånd forskjellen mellom en parallell- og seriekopling.

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time 

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2

Send forespørsel