Det gylne snitt og Fibonacci-tallene

Vg1, Vg2
Hvor blir det gylne snitt brukt? Hva gjorde Fibonacci med tallene?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Eksempler fra matematikk, kunst, arkitektur og natur
  • Konstruksjon av femkanter og gylne rektangler
  • Konstruksjon av gylne trekanter og pentagram
  • Hvordan man ser Fibonacci-tallene i en solsikke og andre eksempler fra naturen?

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjon og undervisningsopplegget er laget av Johan Nygaard.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

Kompetansemål

Matematikk 2T

  • Gi eksempler fra matematikkens flerkulturelle historie og drøfte hva matematikken har å si for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur

Produksjon i Design og håndverk vg1

  • Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

Visuelle kunstfag for Studiespesialisering med formgivingsfag, vg2

  • Bruke sentrale komposisjonsprinsipp og virkemiddel i arbeid med skulptur og installasjon

 

Klasse/trinn: Vg1, Vg2

Tidsrom: Uke 3 – 50

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel