Presentasjoner

Johan Nygård er tidligere lektor ved Sandnes vgs, og Lars Sund er tidligere fysiker i Equinor. Begge to har i en årrekke bidratt med sin kompetanse både i bygging av utstillinger på Vitenfabrikken og i formidlingsarbeid med særlig fokus på matematikk og fysikk.  Opp gjennom årene, har de laget presentasjoner der de fleste er knyttet til elementer i Vitenfabrikkens utstillinger, og for fagene matematikk og fysikk. Disse presentasjonene, 12 totalt, har vi fått Nygård og Sund til å presentere selv mens de har blitt filmet. Vi håper disse presentasjonene vil gi realfagsinspirasjon til lærere, studenter, elever og andre. Presentasjonene kan brukes fritt, med kreditering av Nygaard/Sund og Vitenfabrikken.

Lars Sund: Mål og vekt

Lars Sund: Talet e

Lars Sund: Talet pi

Johan Nygaard: Energi

Johan Nygaard: Statistikk

Johan Nygaard: Fysikk + matematikk = musikk

Johan Nygaard: Foucault’s pendel

Johan Nygaard: Sykkel med firkanta hjul

Johan Nygaard: Tallsystemer og logiske kretser

Johan Nygaard: Induksjonsbevis

Johan Nygaard: Det gylne snitt og Fibonacci-tallene

Johan Nygaard: Pytagoras’ setning

Ønsker du presentasjonene som powerpoint, kan du laste de ned fra listen nedenfor:

Send forespørsel