Babybleiekjemi – 5.-7.

Hvorfor er moderne babybleier så effektive? Hvor mye væske kan en babybleie inneholde? Hva er det egentlig inne i en bleie som holder på væske?

Kort om opplegget:

  • Undersøkelse av og eksperimentering med vann og bleier
  • Eksperimentering med bleienes kjemiske stoffer
  • Teori om vann og osmose
  • Får et hjemmeforsøk med seg til klassen

Kompetansemål:

Kjerneelement: Naturfag – teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Etterarbeid: 

Hver gruppe får med seg hjem et felles forsøk på slutten av undervisningsopplegget, som går over de neste ukene på skolen etter besøket på Vitenfabrikken. Vitenfabrikken vil gjerne ha tilbakemeldinger på resultatene (en rapport) på skoleforsøket.

Elevene blir oppfordret til å fortsette å eksperimentere med babybleier.

Klasse/trinn: 5. – 7. klasse

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet:  1 time

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 3 elever
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel