Bli kjent dager for skoler i høst!

I forbindelse med skolestart i august 2022 kan vi i
uke 34 og 35 tilby bli-kjent-dager for 8. klasse og 1. klasse på
videregående skole.
Elevene får da et spennende realfagstilbud der
vi setter søkelys på aktiviteter som stimulerer til
samarbeid og aktivitet slik at elevene får
mulighet til å bli kjent med hverandre og bygger
gode relasjoner.

Vi har mange ulike aktiviteter der hver
elev får bli med på 4 forskjellige stasjoner,
hver stasjon på 45 minutter. I tillegg har vi et
naturfagshow og matpause. Programmet kan
variere noe etter hvor mange klasser vi har
på hver økt.

Opplegget er gratis for ungdomsskolen. Videregående skole betaler 30kr pr elev + 300kr pr formidlingstime.

Bestill Bli-kjent dager her