Bibliotek

Her finner du en liste over powerpoint-presentasjoner som benyttes i Vitenfabrikken sine undervisningsopplegg, særlig tilpasset ungdoms- og videregående skoler. De fleste presentasjonene er knyttet til elementer i Vitenfabrikkens utstillinger, og for fagene matematikk og fysikk.

Du kan fritt laste ned presentasjoenen og prøvekjøre dem på din egen pc. Lærerne kan fritt benytte presentasjonene i sin undervisning, dersom man oppgir Vitenfabrikken som kilde.

OBS: enkelte presentasjoner inneholder bilder med innlagte videoklipp som ikke vil fungere i nedlasting. Da må du bare bla forbi disse bildene når du ser på presentasjonen, da resten av den vil fungere normalt. De presentasjonene det gjelder er merket med stjerne i listen nedenfor.

Alle presentasjonene på listen kan vises som undervisningsopplegg for skoleklasser som besøker Vitenfabrikken. Hver visning vil ta ca 45 minutt. Slike visninger må forhåndsbestilles ved henvendelse til Vitenfabrikken.

Trykk på den blå teksten i oversikten nedenfor for å laste ned de enkelte presentasjonene:

Navn på presentasjon Ungdomsskole Videregående skole
Pytagoras X X
Det gylne snitt og Fibonacci-tallene X X
Tallsystemer og logiske kretser X
Induksjonsbevis X
Mål og vekt X X
Tallet π X X
Tallet e X
Energi * X
Sykkel med firkantet hjul * X
Focaults pendel* X X
Statistikk * X X
Fysikk + matematikk = musikk * X X