Vitenfabrikken og resten av Jærmuseet stengt for publikum.

Dessverre må vi holde stengt for publikum inntil vidare.

13. mars 2020 - 3. april 2020
Storgata 28, 4307 Sandnes

Styresmaktene innfører nå omfattande tiltak for å avgrensa koronasmitten i befolkninga.

Jærmuseet rettar seg etter råd og retningslinjer frå helsemyndigheitene, og stenger alle anlegga våre for publikum. Dette gjeld i første omgang frå og med fredag 13. mars og fram til påske

Tiltaka gjeld óg skule- og barnehagebesøk, bedriftsarrangement og alle andre grupper.

Museet vil halda publikum orientert om utvilklinga.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til direktør Målfrid Snørteland, telefon 91390361 / e-post: msn@jaermuseet.no

 

Fordi om museet er stengt, kan tilsette kontaktast per telefon eller e-post om det er noko du treng svar på.