PULS 2018! Ut i byen dag for Sandnes Kulturskole

17. mars 2018 12:00-13:30
Storgata 28, 4307 Sandnes

Program på Vitenfabrikken

ca 12.00: Gruppe med saxofonelever spiller i kafeområdet 1. etg. Program Maritim Medley ærer Vidar Kenneth Johansen

ca 12.15 Gruppe med danse-elever danser improvisasjon til musikk på anlegg 1. etg.

ca 12:30 Gruppe med saxofonelever spiller i 2 etasje, Program Maritim Medley

12: 45 Gruppe med danse-elever danser imrovisasjon 2. etg

Program Krossens Havremølle

kl 13.00 – ca 13.30 Unge gitarister, lærer Oscar A. Harbo