Foredrag med Kjetil Fallan – Norwegian Wood: Økologiens estetikk i norsk designhistorie

24. april 2018 19:00
Storgata 28, 4307 Sandnes

Hvordan oppstod økologisk design i Norge? Hvordan møttes den gryende miljøbevegelsen og den stadig pågående kampen for designreform, og hvilke følger fikk det? Forståelsen av samspillet mellom våre naturlige og våre materielle omgivelser forandret seg radikalt i løpet av 1960- og 1970-tallet, formet bl.a. av økt miljøbevissthet, konsumkritikk, kulturradikalisme, arkitekturvern, og designaktivisme. Designernes og arkitektenes fremtids- og teknologioptimisme slo sprekker og ble erstattet dels av dystopiske visjoner, dels av naturromantiserende idealisme. Formfullendte enkeltmøbler i eksotiske treslag som teak og mahogny vek plassen for snusfornuftige systemmøbler i ”kortreiste” materialer som bjørk og furu. Heri finnes kimen til økologiske og bærekraftige tilnærminger til design. Bli med på en vandring gjennom de dype norske skoger og bli kjent med apokalyptiske arkitekter og moralske møbler.

Kjetil Fallan er professor i designhistorie ved Universitetet i Oslo. Hans seneste bok er Designing Modern Norway: A History of Design Discourse (London & New York: Routledge, 2017). Fallan leder for tiden prosjektet «Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design,» finansiert av Norges forskningsråd.