UTSOLGT! Barns hjerneføde -En oppskrift på hjernens utvikling, for alle som omgås barn

v/ Dag Nordanger psykologspesialist RVTS Vest / Professor II OsloMet

6. november 2019 18:00-19:45
Storgata 28, 4307 Sandnes
Utsolgt

I sitt foredrag på Vitenfabrikken vil Nordanger hevde at det fins en «oppskrift» for barns hjerneutvikling. Oppskriften ligger gjemt i en bestemt type stimulering som barn selv oppsøker, og som vi må spille på lag med for å fremme deres utvikling.

Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist ved RVTS vest og Professor ved OsloMet. Han har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklingen i Norge når det gjelder forståelsen av utsatte barns behov, hvor boken «Utviklingstraumer» samt hans mange YouTube videoer har fått særlig stor betydning. Hans fokus i dag er på hvordan omsorgserfaringer på godt og vondt preger barns hjerneutvikling og fungering. På dette området har han vunnet priser for sin formidling og er blant landets mest etterspurte foredragsholdere. Nordanger er også grunnlegger og koordinator av CACTUS, et nasjonalt nettverk for fagutvikling rundt arbeid for utsatte barn, og har hatt en rekke nasjonale tillitsverv på feltet, blant annet å være nesteleder i regjeringens Barnevoldsutvalg.

Gjesteredaktør: Målfrid J. Frahm Jensen (PsykOpp)
Vert: Anne Torunn Braut/Helle Christensen (Vitenfabrikken)

Billetter kjøpes ved å trykke her