100% Energi

Utstillingen 100% Energi består av ti installasjoner, og er en utvidelse av energiavdelingen i Abels Skissebok.

En modig gutt prøver å fange lysbuen. Foto: Lasse Øglænd

Målet med utstillingen er å gi publikum en grunnleggende forståelse for hva energi er. Energi kan bare utnyttes når det går fra en form til en annen; den kan verken oppstå eller forsvinne. Ved å vise virkningsgrad i vannkraft, dampmaskin, solceller osv. kan en si noe om streben etter stadig å utnytte mer av energien – energieffektsivisering. Noen av innstallasjonene tar utgangspunkt i de ressuresene en har lokalt på Vitenfabrikken, som takvann og sollys. Publikum kan ved hjelp av takvannet lade opp sine egne mobiltelefoner på Vitenfabrikken.

Utstillingen er utviklet av Vitenfabrikken. Hovedmålgruppen er barn i ungdomsskole og videregående skole og elever fra Sandens vgs ble derfor tidlig invitert i planleggingen for å komme med innspill til hva de tenkte rundt temaet Energi og miljø. Drømmene deres ble til en film:

Tesla-Coil

En av hovedattraksjonen i utstillingen er en Tesla-coil, som er den første i Norge som ble tilgjengelig for publikum. Ved Tesla-coil’en kan publikum prøve å fange lysbuer/lyn med 700.000 volt! Lørdager og søndager er det demonstrasjoner i Tesla-Coilen og på hverdagene kan du være med på energishow.

Utstillingen 100% Energi er første del av Jærmuseets treårige satsing på temaet energi og miljø. Andre del (SNU) åpnet på Vitengarden høsten 2014, og tredje og siste del åpnet på Vitenfabrikken våren 2015 (På den grønne grein). Kostnadsramme på prosjektet er kr. 9 millioner, og Statoil var hovedsamarbeidspartner gjennom programmet Morgendagens helter.

I samarbeid med: