Smakebetar frå fotosamlingane

O.G. Kverneland, Jonas Øglænd og Johanna Taletta Paulsdatter Grødeland er namn ein kan koma over i Jærmuseet sine fotosamlingar. Andre bilete syner gatene sør i Sandnes før brosteinen kom, arbeidarane i smia på Kverneland og dei første potetopptakarane frå Underhaugs Fabrikk.

Her finner du meir informasjon om noen av fotosamlingane:

Fotosamlingar frå bedrifter

Fotosamlingar av fotografar

Dokumentasjonsprosjekt

Andre fotoskattar