Tilsette

Helene Ø. Larsen

Helene Østby Larsen

Avdelingsdirektør

Ikoner

452 54 817

hl@jaermuseet.no

Else Rugaard

Else Rugaard

Resepsjon/butikk

Ikoner

952 94 515

eru@jaermuseet.no

Endre Ueland

Endre Ueland

Teknikar

Ikoner

950 54 193

eu@jaermuseet.no

Knut G. Austad

Knut G. Austad

Museumslektor

Ikoner

952 94 519

kga@jaermuseet.no

Silje Andreassen Berge

Museumspedagog

Ikoner

918 00 384

sa@jaermuseet.no

Tormod Aass

Tormod Aass Nesheim

Museumspedagog

Ikoner

474 58 155

toa@jaermuseet.no

Siv Renate Salte Mjåtveit

Siv Renate Salte Mjåtveit

Kafémedarbeidar/kokk

Ikoner

975 13 488

srm@jaermuseet.no

Vidar Skjerahaug

Vidar Skjerahaug

Kaféansvarleg/kokk

Ikoner

976 70 313

vsk@jaermuseet.no

Gerda Villanueva Alo

Gerda Alo Ueland

Reinhald

Ikoner

477 76 020

gue@jaermuseet.no

Odd Kjetil Liland

Odd Kjetil Liland

Vaktmeister/gardsstyrar

Ikoner

936 26 844

okl@jaermuseet.no

Jarle Vorland

Jarle Vorland

Reinhald

Ikoner

477 76 020

jvo@jaermuseet.no

Birgit Nesvik

avløysar

Ikoner

47 77 60 20

bne@jaermuseet.no

Monica Karlsen

Museumspedagog

Ikoner

958 55 801

mka@jaermuseet.no

Marianne Hægstad Risdal

Museumspedagog

Ikoner

950 33 139

mhr@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

Salgskoordinator

Ikoner

975 81 030

iah@jaermuseet.no