Kva er lyd? Me lager ulike musikkinstrument ved bruk av enkle materialar som ballongar og sugerøyr. Me spelar på instrumenta etterkvart som dei vert laga. Klarer me få lyd i dei? Til slutt kan me kanskje starta eit eige blåseorkester!

Kort om opplegget:Design ditt eigeinstrument:

  • Sugerøyrfløyte
  • Munnspel
  • Røyrfløyte
  • Håndflateorgel

Me nyttar enkle materiale for å bygga instrumenta, og instrumenta blir prøvespela etter kvart som dei blir bygde

Kompetansemål:

Ingen

Varigheit: 

1 time (per 20 elever)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

10 kr per elev

Send førespurnad