Elevane blir delt i grupper som saman lagar dropsmasse. Elevane får sjølv velje farge og smak. Undervegs tar me opp ulike former for sukker, farge- og aromastoff. Alle dropsa er laga med naturlege tilsettingsstoff. Kva skjer med kokande vatn? Kva er faseovergangar?

Kort om opplegget:

  • Laga drops
  • Laga slikkepinne

Kompetansemål:

Fenomener og stoffer(naturfag)

  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Varigheit: 

45 min per 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad