Lærarkurs 2 mars-Det er ennå ikkje for seint å melda seg på

Lærarkurs kvardagskjemi – 2. mars

Det blir arrangert lærarkurs i kvardagskjemi onsdag 2. mars kl. 09.00-14.00. Dette vil kosta 700,- som inkluderer lunsj.

For påmelding eller spørsmål ta kontakt med Vitengarden på epost eller telefon 51 79 94 20.

Kvardagskjemi

Kvardagskjemi

Me gjer enkle kjemieksperiment der me finn ingrediensane i kjøkkenskap, vaskerom og garasje.

Det kan vera vanskeleg å finna enkle og greie kjemiforsøk som ein kan gjera i klasserommet, og som ikkje treng spesielle kjemikalie eller kostar for mykje.

Meir informasjon(pdf)