Undervisning Tungenes fyr 2012

Undervisningsopplegg Tungenes fyr 2012

Fyrlyset si historie bilde

Desse undervisningsopplegga er tilgjengelege hausten 2012

Navigasjon (GPS/digitale kart)

Fyrlyset si historie

Bygg og programmer di eiga fyrlykt

Alle opplegga er tilpassa kunnskapsløftet, og har ei tidsramme på 2 timar (frå 0900-1100 og 1130-1330). For meir informasjon trykk her  eller sjå Jærmuseet sine heimesider.