Slik vert det maritime vitensenteret

Det var det danske arkitektkontoret Rørbæk og Møller Arkitekter frå København som stakk av med sigeren i arkitektkonkurransen for det maritime vitensenteret i Tungevågen med sitt forslag, "Vitenlandskapet". Dette vart offentleggjort under ein seanse i Tungevågen torsdag 12. mars. I tillegg til vinnarane, vart det delt ut premiering til tre forslag i tillegg til ein heiderleg omtale.

Heile 137 bidrag kom inn i arkitektkonkurransen, som hadde innleveringsfrist 1. desember 2014.

Jærmuseet har saman med Randaberg kommune hatt ein vitensenterambisjon for Tungeneset i over ti år. I eit kommunestyrevedtak frå juni 2000 stiller kommunen seg positive til deltaking i «eit regionalt vitensenterprosjekt i Jærmuseet sin regi». Jærmuseet sine vitensenteravdelingar Vitengarden på Nærbø og Vitenfabrikken i Sandnes formidler landbruket og industrien i regionen. Det maritime vitensenter vil komplettera Jærmuseet si vitensenterformidling – desse tre avdelingane vil vise breidda og mangfaldet i kultur- og næringslivet på Jæren.

Om vinnarutkastet seier juryen følgande:

«Bygningen er naturlig integrert som en del av kyststrekningen langs Tungevågen. Bakken rundt tomta er løftet opp til et stilisert landskap av skrånende grønne takflater som dekker vitensenteret. Bygningen åpner seg opp mot havet slik at man fra utstillingsrommene får en spektakulær utsikt mot innseilingen til Stavanger.

Den store nordvendte glassfasaden gjør at bygningen fra vannet tegner seg som en elegant krystall i terrenget. Etter mørkets frambrudd vil den gløde svakt i landskapet, og slik være et diskret landemerke i den unike naturen som huset er en del av. Prosjektet er stedstilpasset på en sensitiv måte, ved at linjeføringer i landskapet skaper arkitekturen. Det er valgt materialer som faller godt inn i naturen: glass, betong og gress.

Bygningens plassering i landskapet er godt løst. Bygningsvolumet integrerer de buktende stiene i området, og danner således en ”bro” mellom eksisterende bebyggelse ved båthavnen og det omkringliggende landskapet. Det er mulig å vandre over bygningen og oppleve utsikten mot det åpne havlandskapet i nordvest. ”Her har man som besøkende en storslått 360 graders utsikt over landskapet, havnen og havet i tett kontakt med naturkreftene. Her kan alle nyte solen, vinden og lukten av hav”. Vandringen på taket tilfører vitensenteret en ekstra kvalitet, som også vil være tilgjengelig utenfor senterets åpningstider.»

Sjå fleire teinkingar og illustrasjonar av vinnarutkastet her.

Andre premieringar

INNKJØP 100 000 NOK:

  • Motto: «De seks holme» / Arkitektvirksomheden CRN ved Emil Carstens, Theis Reeckmann og Mads Nygaard
  • Motto: «Livdakrå» / Trodahl Arkitekter – Oslo og sivilarkitekt Espen Surnevik AS
  • Motto: «Vidsyn»  / Asplan Viak AS

HEIDERLEG OMTALE:

Motto: «Triangel» / Viar Estudio Arquitectura S.L.

Juryen

Ordførar i Randaberg, Bjørn Kahrs, har leia juryen for arkitektkonkurransen. Juryen bestod elles av:

  • Terje Andreassen Avdelingsleder i Kystverket Vest
  • Eirik Gurandsrud Avdelingsleder i Jærmuseet
  • Alma Elisabeth Oftedal Sivilarkitekt MNAL- representant fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Niels Marius Askim Sivilarkitekt MNAL- representant fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Fride Solbakken Maritim forum
  • Eivind Helland Blue Planet

Samarbeidspartnarar i prosjektet er Kystverket, Kystverkmusea, Blue Planet og Maritimt forum. Forprosjektet er støtta av Rogaland fylkeskommune.

Nå som arkitektkonkurransen er avslutta, startar detaljplanlegginga av bygget samt arbeidet med å få det maritime vitensenteret finansiert. Målet er at bygget skal opnast i 2020.