Sjøbruksmuseet

Sjøbruksmuseet i Tungevågen viser korleis fiskarbøndene på Jæren
har utnytta ressursane i havet frå 1800-talet og fram til i dag. Ei fornya utgåve av utstillinga opna sommaren 2012. Denne inneheld både sjøbrukshistoria på Jæren og lærerike vitensentereksperiment.

Utstillinga har opent i sommarsesongen til fyret.