Planting av jordskokk

For første gang i historien, ble det plantet jordskokk ved Tungenes fyr.

Museumsbonde Tone Ravnås planter jordskokk ved fyret. Foto: Kristine Enger / Randaberg kommune

Plantingen ble gjort av ordfører Kristine Enger og museumsbonde Tone Ravnås.

Jordskokken er plantet i bakhagen i det østlige hjørnet ved stein- og tregjerdet. Jorda her er ikke så dyp, men den er god og næringsrik. Akkurat på dette stedet har skvallerkålen i lengre tid vært enerådende. Det sies at jordskokk fint skal kunne konkurrere om plassen med skvallerkål.

Det er kjent at det har vært dyrket både poteter, neper og reddiker på fyret den gangen betjent- og fyrvokterfamiliene bodde der. Alt i alt er det i dag 28 gjenstående hagevekster på fyret, med nå jordskokken som det siste tilskuddet. Jordskokk er en gammel kulturplante som kom til Norge på midten av 1600-tallet, faktisk før potetene. Den blir regnet for å være en veldig god grønnsak og kan brukes som rotgrønnsaker flest f.eks. i rotmos, pureer og supper. Jordskokk er i slekt med planten solsikke. Det slaget av jordskokk som nå er plantet på Tungenes fyr blomstrer i vårt klima med mange, store og gule blomster. Riktignok om det blir en fin høst slik at de får vokse lenge nok utover høsten før høststormene kommer. Jordskokk overvintre fint i jorden og skyter opp med nye planter når våren kommer. Jordskokken på Tungenes Fyr er dermed tenkt å kunne være der i mange år framover.