Navigasjon

Elevene lærer grunnleggende kunnskap om ulike navigasjonssystemer. De får enkel innføring i bruk av GPS og får deretter teste GPS-kunnskapene sine i en orienteringsløype.

Trinn: 6.-10.trinn

Kort om opplegget:

  • Grunnleggande kunnskap om satelittbaserte system og andre navigasjonssystem
  • Enkel innføring i bruk av digitale kart og ulike koordinatsystem
  • Innføring i GPS-bruk
  • Orientering ved hjelp av GPS

Kompetansemål:

Læreplan etter 10. årstrinn

Teknologi og design
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

Geografi
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

  • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar

Friluftsliv
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

  • praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø 
  • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på

Varigheit:

1,5-2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 42, 43 og 44 i 2019. Veke 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 og 20 i 2020.

Send førespurnad