Navigasjon

Elevene lærer grunnleggende kunnskap om ulike navigasjonssystemer. De får enkel innføring i bruk av GPS og får deretter teste GPS-kunnskapene sine i en orienteringsløype.

Trinn: 6.-10.trinn

Kort om opplegget:

  • Grunnleggande kunnskap om satelittbaserte system og andre navigasjonssystem
  • Enkel innføring i bruk av digitale kart og ulike koordinatsystem
  • Innføring i GPS-bruk
  • Orientering ved hjelp av GPS

Kompetansemål:

Læreplan etter 10. årstrinn

Teknologi og design
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

Geografi
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

  • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar

Friluftsliv
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

  • praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø 
  • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på

Varigheit:

1,5-2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 38, 39, 40, 42, og 43 i 2020 og veke 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 i 2021.

Send førespurnad