Navigasjon

Elevene lærer grunnleggende kunnskap om ulike navigasjonssystemer. De får enkel innføring i bruk av GPS og får deretter teste GPS-kunnskapene sine i en orienteringsløype.

Trinn: 6.-10.trinn

Kort om opplegget:

  • Grunnleggande kunnskap om satelittbaserte system og andre navigasjonssystem
  • Enkel innføring i bruk av digitale kart og ulike koordinatsystem
  • Innføring i GPS-bruk
  • Orientering ved hjelp av GPS

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Kroppsøving, etter 7. trinn:

  • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
  • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

Kroppsøving, etter 10. trinn:

  • forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø

 

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 38-43 og veke 11-21.

Send førespurnad