Dyr og planter i fjæra

Kva er forskjellen på tang og tare? Korleis smakar eit albueskjell? Bli med på ein tur langs sjøen der me leiter etter plantar og dyr som lever her. Etterpå kan de vera med og koke og ete albueskjell og strandsniglar.

Trinn: 6.-10.trinn

Kort om opplegget:

  • Lær om tang og tare, skjell og sniglar
  • Sjå på bilete av forskjellige artar me kan forventa å finne på Tungenes
  • Tur langs sjøen der me samlar planter og dyr og prøver å fastsetje art
  • Plukke skjell og sneglar som me etterpå kokar og et

Kompetansemål:
Mangfold i naturen (naturfag):

  • Beskrive kjennetegn til et utval av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet
    systematisk.

Mat og kultur (mat og helse):

  • Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs.
  • Skape og prøve ut nye retter fra forskjellige råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer.

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 20, 21, 22, 23 og 24 i 2021.

Send førespurnad