Torsdag på Tungenes: Froddi og mannskabet

24. mai 2018 20.00-21.30
Tungenesveien 217
350,-

Froddien e tebage. Med nytt materiale tar han og mannskabet for seg distriktet sin industrielle historie fra seilskutetidå og fram te oljealderen. Med sangar så handle om kossen byen har blitt te av å foredla kontakten med havet.

Mannskabet består av ingen ringere enn Øystein Eldøy og Johan Egdetveit, og e for anledningen forsterka med Gunnar Roalkvam – fullbefaren fokkeslask og regionen sin hukommelse i egen person.

Di så har skreve tekstane e Gunnar Roalkvam, Svein Tang Wa, Rudyard Kipling, Øystein Eldøy og Johan Egdetveit. Musikken e stort sett av mannskabet sjøl samt Ragnar Bjerkreim og Svein Tang Wa.

Någen klassikarar bler det og. Her har du sjansen te å komma heilt tett på den unike Frode Rønli, så formidle vår felles historie med sin heilt spesielle evne te å leva seg inn i sangane og historien. Ein rock’n’roll historietime altså, dette, med Froddien så professor.


Konsertserien Torsdag på Tungenes er et samarbeid mellom Randaberg kommune og Jærmuseet.

Dørene åpner kl. 19.30. Servering.
Fyret ligger i Randaberg, kun 15 minutters kjøretur fra Stavanger.

Billetter finner du her.