Krigshistorisk vandring

29. mai 2016 12.00-16.00
Tungenesveien 217
Barn: 50 kr. Voksen: 100 kr

2. verdenskrig har satt svært synlige spor i Randaberg. På det meste var det stasjonert opp mot 600 hundre soldater, offiserer og arbeidsfolk i Randaberg. Dette betød en betydelig befolkningsøkning i en kommune som fra før huset i underkant av 2000 mennesker. Tyskerne satte opp en rekke brakker, bunkerser og andre forsvarsstillinger for å forhindre angrep vestfra. En del av denne forsvarsstrukturen står fortsatt, og er særlig synlig rundt Tungenes. Historiker Birger Lindanger skal lede en vandring på Tungenes og fortelle om krigsminnene og krigen i Randaberg. Han kommer også til å fortelle om hverdagen i bygda etter at krigen var over.

Guida vandring: kl 13.00

Oppmøtested: Uthuset Tungenes fyr

Bill: barn kr. 50, voksne kr. 100

Kafe åpen kl 12.00-16.00