137 bidrag i arkitektkonkurransen

Hele 137 bidrag har kommet inn i arkitektkonkurransen til det maritime vitensenteret i Tungevågen i Randaberg. Fristen for innlevering var 1. desember 2014. Samtlige bidrag er hengt opp og stilt ut på Tungenes, og juryen har nå en stor jobb fremfor seg med å gå gjennom alle bidragene. Alle tegningene er også tilgjengeliggjort via nettsiden www.maritimtvitensenter.no

En jury bestående av Bjørn Kahrs (ordfører i Randaberg kommune), Eirik Gurandsrud (avdelingsleder Tungenes fyr, Jærmuseet), Terje Andreassen (Senioringeniøri Kystverket Vest), Eivind Helland (direktør I Blue Planet), Fride Solbakken (daglig leder I Maritimt forum for Stavangerregionen), Alma Elisabeth Oftedal (Sivilarkitekt MNAL) og Niels Marius Askim (Sivilarkitekt MNAL) skal nå gå gjennom samtlige forslag. Jurysekretær er Gisle Nataas fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Det er NAL som også er konkurransens sekretariat . En vinner og eventuelt andre premieringer vil bli utnevnt 1. februar.

Leder for Stavanger Arkitektforening, Alexandria Algard, sier dette om det høye antallet av innleverte bidrag: «Konkurransen i Randaberg er på mange måter en drømmekonkurranse; tomten er vakker, programmet er spennende og ikke for stort. I tillegg var dette den første åpne norske konkurransen som ble utskrevet etter et lengre opphold. Alle disse faktorene har nok bidratt til den betydelige deltakelsen. At flere internasjonale arkitekter er med, er et tydelig symptom på at Europa enda ikke er ute av finanskrisen og at flere land fortsatt har lav byggeaktivitet og arkitekter med ledig tid. Det er utrolig gledelig at så mange har deltatt i konkurransen – vi håper på et unikt og nyskapende vinnerprosjekt».

Det maritime vitensenteret skal plasseres like nedenfor Tungenes fyr, helt på nordspissen av Jæren og ved innseglingen til Stavanger.

Om prosjektet

Jærmuseet har et regionalt vitensenteransvar for Rogaland og har sammen med Randaberg kommune hatt en vitensenterambisjon for Tungenesområdet i over ti år. Jærmuseets vitensenteravdelinger Vitengarden på Nærbø og Vitenfabrikken i Sandnes formidler landbruket og industrien i regionen. Et maritimt vitensenter kompletterer Jærmuseets vitensenterformidling. Disse tre avdelingene vil vise bredden og mangfoldet i Jærens kultur- og næringsliv.

Det maritime vitensenteret med arbeidstittelen Vitenvågen, vil utgjøre 2500 kvadratmeter. Det skal fylles med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie og virksomhet i dag. Med utsikt mot havet skal Vitenvågen gi innsikt i livet langs kysten med formidling som vekker oppsikt.

Vitensenteret skal tilby morsomme og lærerike opplevelser for et tallrikt publikum. Det er i forhold til formidling at senteret har sin fremste styrke. Vitenpedagogikken tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom aktivisering, eller som det heter i Jærmuseet «å læra ved å gjera». Vitenvågen vil være både vitensenter og museum i likhet med de andre vitensenteravdelingene i Jærmuseet. Dette innebærer at institusjonen også skjøtter de grunnleggende museumsoppgavene, som innsamling, bevaring, forskning og formidling.

De som ønsker å se bidragene som nå er utstilt på Tungenes, kan ta kontakt med kultursjef i Randaberg kommune, Anders Jaarvik, for å avtale tidspunkt.

Ellers vil publikum vil få mulighet til å se bidragene under en åpen dag søndag 11. januar 2015.

Kontaktpersoner:

Kultursjef i Randaberg, Anders Jaarvik. Telefon 928 19 521 / anders.jaarvik@randaberg.kommune.no

Direktør for Jærmuseet, Målfrid Snørteland. Telefon 913 90 361 /msn@jaermuseet.no