Sjå Jæren 2011

Innhald:


Fra hals til hjarta
Arne Garborg og det jærske

Sigbjørn Reime:


Vindkraft i Norge
Økt kunnskap etter kartlegging av historisk bruk på Jæren og Sunnmøre

Svein Bertil Dybesland:


Landskap med vindmøller
Om politiske prosesser, sted og mening

Ånund Nerheim:


Kvitsøy – veikrysset i havet

Eirik Gurandsrud:


Turi-design 1960-1980
Fabelaktig fabulerende formgiver frå Figgjo Fajanse

Målfrid Grimstvedt:


Mulavotten

Ingeborg Nærland Skjærpe


Jæderen
(Smaapluk fra reiserne)

Edvard Eriksen