Sjå Jæren 2007

Innhald:


Jærerter – ein gløymd nyttevekst som bør fram i lyset

Sverre Bakkevig og Einar K. Time


Rabarbra – før, no og i framtida?

Ingebjørg Wold


Køhlerpaviljongen

Ingebjørg Wold


Bakeri gjennom 100 år
Coop Nærbø har framleis eige bakeri

Karin Torland


Tunheim Ungdomslag

Hans Torgny Indrebø


«Segjer dei Sørbrød, Folk der burte?»
Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting

Inge Særheim