Sjå Jæren 2002

logo til digitalt museum

Innhald:


«Hvis jeg skulle bygge…»
om første fase av Block Watnes typehusproduksjon

Mette Paavola og Anne Torunn Braut


Eit kapittel frå den tidlege industrihistoria i Sandnes.
Litt om jærbuar som kom til Sandnes på 1800-talet og bakgrunnen for dei fyrste møbelfabrikkane som vart starta og drivne på Jæren

Einar Lea


«Jærbuen i norsk møbelproduksjon»

Artikkel fra «Møbelsnekkeren» nr.8, 1956. Organ for møbelprodusentenes landsforening.


Eit jærsk industrieventyr.
Tegle og Sønner, Maskinfabrikk

Sverre Skjæveland


Nils T. Mellomstrand
møbelindustriens «Grand Old Man» på Jæren

Einar Lea og Sverre Skjæveland


Møbelutstilling på Jærmuseet

Einar Lea


Katalog over møbelfabrikkar på Jæren

Sverre Skjæveland


Konegjengane på Jæren

Torbjørn Hertel-Aas


Vitensenteret på Jæren
… sjå og røra, eksperimentera og undrast

Målfrid Grimstvedt


«Teknologi og landskap»
Det første temaet i vitensenteret

Målfrid Grimstvedt


Årsmelding 2001

Jæren Museumsråd