Sjå Jæren 1998

Innhald:


Amerikatelegrafen
– eit pioneranlegg på Jæren

Egil Reimers


Amerikatelegrafens arkitekt
Ole Andreas Sverre (1865 – 1952)

Gro Persson Trodahl


«Kæ vil de i bekkjen?»
Knivar og sakser – frå handverk til industri
Trygve Kverneland i perioden 1930 – 1952

Herborg og Tønnes T. Kverneland


«Bamsefar på geiteryggen»
– glimt frå Fjellfly si historie 1954 – 1972

Inger Smidt Olsen


Torkel J. Lende
– ein gåverik oppfinnar

Hans Torgny Indrebø


Eitt granskarliv
– Torkell Mauland 1848 – 1923

Målfrid Grimstvedt


Lidt om husfliden paa Jæderen, navnlig i Thime sogn

Torkell Mauland (1868)


Opphavet til heiesjefordninga
– tradisjonell drifftetrafikk eller hegningsfeordninga?

Torbjørn Hertel-Aas


Årsmelding for Jærmuseet 1997

Jæren Museumsråd