Markering av Frigjøringsjubileet

8. mai 2020 er det 75-årsjubileum for frigjøringen. Planen var at dette også skulle være dagen med en stor markering og åpning av utstillingen «Fortellinger fra 2. verdenskrig» i Torpedoversktedet i Sømmevågen, Sola. Men som så mye annet, så måtte planene endres grunnet Covid-19.

Utstillingsåpningen er flyttet til et senere tidspunkt. Jærmuseet og Sola kommune synes likevel det er viktig å markere frigjøringsjubileet. Dette skal vi gjøre fredag 8. mai kl. 15.00 – kl. 16.30. Markeringen starter på Åsen hvor det vert kransnedleggelse ved minnesmerket for russiske krigsfanger før en kortesje med militære kjøretøy (ordfører i front) vil kjøre fra Åsen og ned til Sømmevågen. Utenfor Torpedoverkstedet vil det bli et par korte taler, monolog av Solveig Bergslien og musikals innslag.

Dette er et kulturarrangement og av hensyn til retningslinjer fra FHI, med maks 50 deltakere, vil det kun være representanter fra Sola kommune, Militærhistoriske kjøretøys foreningm, NIVO  og Jærmuseet til stede i tillegg til skuespillere og musiker. Kransnedleggelse blir streamet via Sola kommune sin Facebook-side og hele programmet vil også bli filmet og delt i ettertid.

Pressen er velkomne men vi må da be dere sende navn og telefonnummer på hvem som kommer i forkant.

 

Detaljert program ser slik ut:

Kl. 15.00            Kransenedleggelse ved minnesmerket på Åsen, Sola (bak Åsenhallen)

    • Tale ved ordfører i Sola kommune, Tom Henning Sletthei
    • Monolog russisk krigsfange, lest av skuespiller Heine Røines
    • Kulturelt innslag ved trompetist Gwyn M. Evans

Kl. 15.15:            Felles marsj til Åsenbatteriet. Kortesje med militærhistoriske kjøretøy fra Åsen til Torpedoverkstedet.

Kl. 15.40:            Utenfor Torpedoverkstedet, Sømmevågen

    • Korte taler ved:
     • Direktør i Jærmuseet, Målfrid Snørteland
     • Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Sletthei
     • Repr. fra NIVO
     • Prosjektleder i Jærmuseet, Per Inge Bøe
    • Monolog Solveig Berslien, lest av skulespiller Feline Fredrikke Poulson
    • Kulturelt innslag ved trompetist Gwyn M. Evans

Kl. 16.00              Omvisning i Torpedoverkstedet

 

Her står det mer om utstillingen i Torpedoverkstedet – per nå ser det ut som vi kan åpne denne for publikum til sommeren.

 

For spørsmål, kontakt:

Markedssjef Elin Ravndal Bell, Jærmuseet. Telefon 90803864 / erb@jaermuseet.no