Ledig stilling: Pedagog med historiekompetanse

Bygningane på Vitengarden på Nærbø

Om stillinga:

 • Stillinga er delt mellom Vitengarden på Nærbø (50 %) og andre arenaer (50 %), der Limagarden i Gjesdal, Haugabakka i Klepp og Grødaland på Nærbø er mest aktuelle.
 • Pedagogen skal formidla for eit breitt spekter av besøkjande frå barnehage til studentar, i tillegg til andre gjester.
 • Pedagogen skal formidla både handlingsboren og teoretisk kunnskap.
 • Stillinga vil rapportera til avdelingsleiarar på to ulike avdelingar i Jærmuseet, Vitengarden og Samling & dokumentasjon.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisa barn og unge med basis i kulturarv og læra ved å gjera
 • Formidla til ulike typar publikum
 • Utvikla nye undervisnings- og formidlingsopplegg
 • Utvikla og gjennomføra lærarkurs
 • Bidra på aktivitetsdagar
 • Marknadsføra undervisningsopplegg mot skular
 • Handtera bookingar
 • Drift og vedlikehald av utstillingar
 • Delta i utstillingsarbeid/prosjektarbeid
 • Historisk dokumentasjonsarbeid kan vera aktuelt
 • Bidra på andre avdelingar ved behov

Kvalifikasjonskrav og eigenskapar:

 • Høgare utdanning innan historie eller kulturhistorie, helst mastergrad
 • Fullført praktisk-pedagogisk utdanning
 • Stor interesse for landbruk-, jordbruk- og kulturhistorie
 • Interesse for immateriell kulturarv – handboren kunnskap
 • Gjerne interesse for naturvitskap
 • Kjennskap til dyrehald og matkultur er ein fordel
 • Kjennskap til regionen er ein fordel
 • Vera praktisk anlagt
 • Vera sjølvgåande
 • Vera skrivefør, helst både på nynorsk og bokmål
 • Kunne formidla på norsk og engelsk
 • Trivast med ein hektisk arbeidskvardag
 • Kunne arbeida sjølvstendig og i team
 • Vera serviceinnstilt og fleksibel
 • Du må ha førerkort klasse B

Alle tilsette må levera godkjent politiattest ved tilsetting.

Jærmuseet tilbyr:

 • Fast 100% stilling
 • Variert arbeidsdag med oppgåver i eit triveleg miljø
 • Allsidig arbeidsplass i stadig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltaking i faglege nettverk/konferansar
 • Arbeidstid etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Avdelingsleiar Vitengarden Helene Østby Larsen

Telefon: 45 25 48 17

E-post: hl@jaermuseet.no

Avdelingsleiar Samling & dokumentasjon Per Inge Bøe

Telefon: 90 86 52 42

E-post: pib@jaermuseet.no

Søknadsfrist

26. april 2023

Nokre glimt frå undervisning ved Vitengarden, Limagarden og Grødaland:

Om Vitengarden

Vitengarden er eit kombinert vitensenter og museum på Nærbø – midt i matfatet på Jæren. På Vitengarden kan du læra ved å gjera. Interaktive utstillingar ute og inne fortel om landbruket på Jæren, moderne matproduksjon, energi, teknologi og natur. Opplev museumsgarden med levande husdyr og eit gardsmiljø frå 1950-talet.

Gjennom året har Vitengarden fleire temadagar med mange ulike aktivitetar.

For meir info: https://www.jaermuseet.no/vitengarden/

Om Limagarden, Grødaland og Haugabakka

Limagarden er eit gardstun med bygningar frå 1800-1939. Garden ligg i eit gammalt og vakkert kulturlandskap like utanfor Ålgård, med flott utsyn over Limavatnet. Meir info

Haugabakka ligg på Klepp og består av to bygningar – eit skulehus og eit folgehus. Det gamle jærhuset vart bygd i 1852-53 som skulestove og lærarbustad, og var det første skulehuset i Klepp. Meir info.

Grødaland ligg like ved Nærbø, langs nasjonal turistveg Jæren. Det er eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland – ein typisk sjøgard med flott utsyn mot havet i vest. Meir info.