Vilkår

Årskort kjøpt via internett må aktiverast etter at det er motteke. Det vert sendt ut som gåvekort, og konvertert til  årskort i resepsjonen på Vitengarden, Vitenfabrikken eller Garborgsenteret, innan 1 år. Dato står på kvitteringa og gåvekortseddelen,. Ein må ha med gåvekortseddelen for å aktivera og motta årskortet. Ved kjøp av årskort på nett  må bestiller oppgje den/dei som skal bruka kortet. Eit årskort i Jærmuseet kan brukas på alle våre anlegg, brosjyre ligg ved gåvekortet når det vert sendt ut.

Eit familieårskort gjeld for 2 vaksne og 3 barn. Foreldre/føresette og barn, eller besteforeldre og barnebarn. Kortet er personleg, og korthaldar må vera med ved besøket.

Ein kan også kjøpa årskort for

  • Familie
  • 1 barn
  • 1 vaksen
  • 1 honnør

Ved bruk må ein alltid henvenda seg i resepsjonen for å motta billett.

Årsortet har en gyldighet på 1 år frå aktiveringsdato.

Leveringstid er 2-6 virkedager, etter betaling er registrert.

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer ved bruk av kredittkort eller Vipps.

Frakt, ekspedisjon og levering

Posten vert nytta som transportør. Porto og ekspedisjonsgebyr er inkludert i prisen.

Mangler eller feil på forsendinga

Etter mottak av gåvekortet/gåvekorta er det ditt ansvar umiddelbart å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen og om det ellers er feil eller mangler i leveransen.

Melding om feil og mangler ved produktene må sendes skriftlig via e-post: garborg@jaermuseet.no. Dette må skje innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget.