Til læraren

 
Velkommen til Tungenes fyr!

For at alle skal få eit utbytterikt og hyggeleg besøk på fyret gjeld følgjande reglar:

Instruksjon for personal og foreldre som er med skuleklassar, barnehagar eller andre grupper med barn på Tungenes fyr.

Generelt opphald på fyret

• Undervisning på fyret, saman med pedagog fra Jærmuseet er gratis for alle elevar i grunnskulen.

• Våre tilsette tar seg av opplegget, men treng lærarane med som hjelparar.

• Ein skal bruka vanleg god oppførsel når grupper besøker museumsfyret.

• Det er ikkje lov å springa innandørs.

• Mat og drikke skal ikkje inn i fyrbygningen. Dette kan nytast anten ute eller i kaféen.

• Det er lærarane/føresette si plikt å informera gruppa før dei kjem til fyret om desse reglane. Lærarane/føresatte skal òg vera til stades rundt om på fyret under besøket slik at flest muleg kan få eit fagleg utbytte og ei kjekk oppleving.

Ver oppmerksam ved sjøen
Lærarane/føresatte må passa på å gjera barna klar over at dei må vera forsiktige når dei ferdast i sjøkanten. Barna får kun lov å oppholda seg ved sjøen dersom det er minst ein vaksen til stades.

Rett påkledning
Det er viktig at barna kler seg etter vêret, og at dei har på seg skikkeleg skotøy. Støvlar er alltid bra når ein skal ned til sjøen, regntøy er òg ofte svært nyttig.

Er de usikre på noko, spør dei tilsette på Tungenes fyr.

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

Til læreren:

Besøk med formidling

Klokken 9.00 – 14.00, tirsdag til fredag tilbyr vi GRATIS formidlingsopplegg for grunnskolen, med flere spennende tema. Videregående skoler, SFO og barnehager koster kr.  20,- pr elev. Ledsagere går gratis. Bestill i god tid.

Våre formidlere tar seg av opplegget men trenger lærerne som støttespillere. På publikumsverkstedet ønsker vi at dere er med og hjelper elevene. Studer også våre foreslåtte aktiviteter knyttet til formidlingen. Er det spesielle behov gi gjerne beskjed på forhånd.  Formidling kan også kombineres med besøk på egenhånd i utstilingen.

På egenhånd

Klokken 11.00 – 16.00, tirsdag til fredag kan klasser besøke oss på egenhånd.  Læreren er da ansvarlig for klassens opplegg. Vi anbefaler læreren å bli kjent med utstillingen på forhånd. Vitenfabrikkens utstillinger LINK

Ansvar

Læreren er hovedansvarlig for klassen under hele besøket. Vi ber dere følge med elevene i utstillingen og kafeen.  Ta gjerne med foreldre – de vil også komme inn gratis.

Klasselunsj

Egen matpakke kan nytes i kafé Hjerneføde viss det er ledig plass. Viss det er mange besøkende på Vitenfabrikken, vil vi gi dere et alternativt rom å nyte maten i. Dere kan også kjøpe ny, sunn og fristende skolemeny  fra vår egen kafé Hjerneføde. (LINK i Kafe Hjerneføde ). Lunsj må bestilles minst en uke på forhånd.

Lærerkurs

Bli kjent med utstillingene og formidlingstilbudene gjennom våre GRATIS lærerkurs. Varighet: 2-3 timer. Ta kontakt for å bestille en presentasjon for din skole.

 

Bestilling

Besøk kan bestilles på e-postadresse (sandnes@jaermuseet.no) LINK eller på telefon 51 97 24 50. Vi trenger informasjon om:

·         ønsket opplegg

·         ønsket dato (ha gjerne flere alternativer)

·         ankomst og avreisetidspunkt

·         Kontaktperson med navn og e-postadresse

·         antall elever og voksne

·         ønsket servering