Personvernerklæring

Jærmuseet ønskjer at du som brukar skal forstå koss me handterer data, og har tillit til at me respekterer ditt personvern.

Nedanfor kan du lese meir om kva type data me samlar inn, kor og koss me lagrar data og kva den vert brukt til. Personopplysningar er opplysningar som aleine eller i kombinasjon kan identifisera ein bestemt person, slik som namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.