Trivselsbygda di

21. august 2016 12.00-16.00
Grødaland, Grødaland 64, Nærbø

Sundag 21. August kl. 12.00 til 15.00 vert ein kjempekjekke dag for heile familien på Grødaland.

Trivselsbygda

Her vert mange aktivitetar for store og små.

Sal av kaffi, lappar, havragraut og saft

Kosa med dyr.

 

Alle velkomne!

Inngangspengar: vaksne kr. 30

Barn og medlemar i Jærmuseet gratis
Museet er ope kl. 12 – 16
Arr: Nærbø Bygdekvinnelag og Jærmuseet med fleire