Frøblandinga

Blomsterenger er vakre og blømer heile sommaren. Dei er også livsviktige for pollinerande insekt.

Natur- eller slåtteengene var stadeigne og hadde eit rikt biologisk mangfald. Samansetjinga av planter varierte. Men sjølv om den same planten fanst både i ei eng på fjellet og ved kysten, var arvestoffa gjerne ulike. Dei var tilpassa naturforholda på staden og samspelet med andre organismar. For å ta vare på dette mangfaldet er det viktig å bruka frøblandingar frå området der blomsterenga skal etablerast. Blandinga vi har brukt stammar frå frø NIBIO har samla inn i Rogaland, og er typisk for sørvestlandet.

Frøblandinga til NIBIO inneheldt i 2023:

Blodtopp
Sanguisorba officinalis
Samla inn i Hå kommune
Foto: Robert Flogaus-Faust / Wikimedia Commons
Blåklokke
Campanula rotundifolia
Samla inn i Sola kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Engtjæreblom
Viscaria vulgaris
Samla inn i Eigersund kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Fuglevikke
Vicia cracca
Samla inn i Sola kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Gjerdevikke
Vicia sepium
Samla inn i Klepp kommune
Foto: Hauk Liebe / Artsdatabanken
Gulaks
Anthoxanthum odoratum
Samla inn i Sandnes kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Gulflatbelg
Lathyrus pratensis
Samla inn i Sola kommune
Foto: Hauk Liebe / Artsdatabanken
Gullris
Solidago virgaurea
Samla inn i Sola kommune
Foto: Eli Fremstad / Artsdatabanken
Hybrid svartknoppurt og engknoppurt
Samla inn i Hå kommune.
Foto kjem snart…

Kystgrisøre
Hypochaeris radicata
Samla inn i Sola kommune
Foto: Christian Fischer / Wikimedia Commons
Ryllik
Achillea millefolium
Samla inn i Sola kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Raud Jonsokblom
Silene dioica
Samla inn i Klepp kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO
Skjermsveve
Hieracium umbellatum
Samla inn i Sola kommune
Foto: Jerzy Opioła / Wikimedia Commons
Smalkjempe
Plantago lanceolata
Samla inn i Sola kommune
Foto: Bolette Bele / NIBIO