Frå robotplen til blomstereng

Å erstatta plen med blomstereng eller å anlegga blomstereng i frodig kulturlandskap er ikkje lett. Er det mogleg å få det til utan å skifta ut jorda?

Nedanfor kan du fortløpande sjå kva tiltak me gjer og korleis blomsterenga utviklar seg. Prosjektet starta mai 2023.

I tørkeperjoden me er inni nå måtte me instalere vanningsanlegg i felt nr.4 

#blomstereng #grødaland #grødalandstunet #jærmuseet

I tørkeperjoden me er inni nå måtte me instalere vanningsanlegg i felt nr.4

#blomstereng #grødaland #grødalandstunet #jærmuseet
...

Eit lite overblikk av prøvefelta.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet

Eit lite overblikk av prøvefelta.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet
...

Gressklipping mellom prøvefelta.
#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet

Gressklipping mellom prøvefelta.
#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet
...

1. juni: Nå spirer det fram noko i felt nr. 4

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet

1. juni: Nå spirer det fram noko i felt nr. 4

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet
...

Då er dei fire forsøksfelta førebudd, merka opp og er klar til såing. 

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet

Då er dei fire forsøksfelta førebudd, merka opp og er klar til såing.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #museum #grødalandstunet #jærmuseet
...

På dette området skal me skal etablere blomstereng. 

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum

På dette området skal me skal etablere blomstereng.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum
...

#frårobotplentilblomstereng | #blomstereng

Me takkar elevar frå Motland skule for hjelp til å etablera prøvefeltet!