Frå robotplen til blomstereng

Å erstatta plen med blomstereng eller å anlegga blomstereng i frodig kulturlandskap er ikkje lett. Er det mogleg å få det til utan å skifta ut jorda?

Nedanfor kan du fortløpande sjå kva tiltak me gjer og korleis blomsterenga utviklar seg. Prosjektet starta mai 2023.

6. juni: Sjølv om me ønskje eit større biologisk mangfald, er det ikkje alle vekster som er like velkomne. #blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum

6. juni: Sjølv om me ønskje eit større biologisk mangfald, er det ikkje alle vekster som er like velkomne. #blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum ...

4.juni: Ein liten videosnutt frå rute frie. Den ruta med størst mangfald.
#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum
3 min

4.juni: Ein liten videosnutt frå rute frie. Den ruta med størst mangfald.
#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum
3 min
...

8.mai: Det spirer og gror

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum

8.mai: Det spirer og gror

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum
...

22.juni: Avduking av informasjonsskilt.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum

22.juni: Avduking av informasjonsskilt.

#blomstereng #frårobotplentilblomstereng #grødaland #grødalandstunet #museum
...

#frårobotplentilblomstereng | #blomstereng

Me takkar elevar frå Motland skule for hjelp til å etablera prøvefeltet!