Heinkel-prosjektet

Sommeren 2012 ble et tysk torpedo-/bombefly av typen Heinkel He 115 hevet fra Hafrsfjord. Flyet som ble hevet etter 70 år i fjorden er i dag verdens eneste bevarte fly av typen. Siden hevingen har arbeidet på flyet og de utallige gjenstandene funnet i flyet pågått ustoppelig. Selv om flyet viste seg å være i bemerkelsesverdig god stand sammenlignet med andre funn fra andre verdenskrig har museet et kolossalt arbeid foran seg og en lang vei å gå før flyet kan stilles ut som selve kronjuvelen i samlingen. For å lykkes med prosjektet innenfor en overskuelig tidshorisont trenger vi den hjelp og støtte vi kan få, både finansielt og ved dugnadsinnsats.

Se vedlagt informasjonsbrosjyre for et innblikk i:
– Flyhistorisk Museum Sola
– Heinkel He 115s utvikling og bruk
– Funnet av flyet i Hafrsfjord, planleggingen og gjennomføringen av hevingen
– Planene for videre arbeid og gjenoppbygging av flyet
– Uttalelser om prosjektet
– Invitasjon til å støtte arbeidet finansielt

Last ned brosjyren:
Heinkel_He_115.pdf