FLYGEBLADET

Nyhetsblad fra Venneforeningen Flyhistorisk Museum Sola, Nr.5 2018

Tekst & foto: Egil Endresen, Styreleder Venneforeningen

Wings & Wheels

For de av oss som hadde ansvaret for årets Wings & Wheels, var den siste uken før arrangementet spennende. Vi sjekket yr.no flere ganger om dagen. Tidlig i uken var varselet regn, så ble det bedre utsikter utover uken, så spenningen var stor omkring hvordan dette ville gå. Da søndagen opprant, var det overskyet. Det så ikke helt galt ut. Utover dagen hadde vi likevel usannsynlig flaks. Det passerte flere regnbyger over Nord-Jæren, men ingen av dem rammet Flymuseet. Under arrangementet kom det kraftige regnbyger så nært som i Tananger.

Til tross for de usikre værforholdene gjennom dagen, var det med 160 utstilte biler god deltakelse fra Sportsbilklubben. Da publikum begynte å komme, var det overraskende stor tilstrømning. Totalt kom det det 1.060 betalende tilskuere. Inkludert barn og utstillere var det 1.690 personer til stede. Meget gledelig at det gikk så bra!

Området ble rigget opp og klargjort lørdagen før selve arrangementet. En av de viktigste jobbene var å ta ut to fly, slik at det ble plass til publikum og salg av pølser etc. i utstillingshangaren som rommer 32 av museets fly. Tidligere år har det normale vært å ta ut museets to F-86 Sabre. Ettersom de to jetjagerne ikke har motor, er det en forholdsvis lett jobb å flytte på dem.  Etter den store rokeringen i utstillingen denne vinteren, er den ene Sabren nå plassert slik at det blir komplisert å ta den ut. Vi valgte derfor å ta ut Thunderflashen, som også er uten motor, og derfor relativt enkel å flytte. Trykk her for å les mer om vinterens arbeid i utstillingen.

Før publikum for alvor begynte å komme, var det tid til å ta noen bilder av de utstilte bilene. Her er et utvalg av de utstilte bilene. Det var mange fine, blanke biler. Dette året kom en stor del av bilene på plass før det ble åpnet for publikum.

Alt i alt ble det en vellykket dag. Gjennomføringen av stevnet gikk meget greit, uten større problemer. Det er et resultat av at vi nå har mange års erfaring med dette arrangementet, og at medlemmene stiller opp og gjør en flott innsats. Jeg vil spesielt takke de medlemmer som stilte opp og gjorde en innsats for at dette skulle bli vellykket.

Messerschmitt Bf 109

Det arbeides fortsatt for fullt med å gjøre museets Messerschmitt Bf 109 ferdig. Tyngden av arbeidet nå er å trekke elektriske ledninger, og få på plass utstyr i flyet. Her er Arne Lende i arbeid på det elektriske anlegget. Han sier han tar sikte på å skaffe seg fagbrev som elektriker! Det er et realistisk håp at flyet kan bli klart i løpet av neste sommer, og som kjent er det nå også ryddet plass til det i utstillingen.

Sola videregående skole

Skolen hadde en stor vårrengjøring av sin del av hangaren i forrige uke. I den forbindelse fikk alle skolens flyene komme ut og lufte seg. Det er for øvrig ikke bare vi i museet som jobber med restaurering av gamle fly. Sola videregående skole har også et restaureringsprosjekt på gang – en Tiger Moth. Planen er at den skal bli flybar. Et spennende prosjekt! Vi ser frem til at vi får se en Tiger Moth i luften på Sola.

Caproni Ca 310

Museet har lenge ønsket å fabrikkere neseseksjonen til Caproni Ca. 310 i Ungarn. Nesen er bygget av stålrør kledd med aluminium. Tidligere har gjenoppbyggingen av denne delen blitt vurdert som en for omfattende jobb for museet selv. Vi har derfor over lengre tid hatt en innsamlingsaksjon på gang for å fremskaffe midler til å sette eksterne krefter inn i produksjonen av flyets neseseksjon. Vi har imidlertid ikke så langt klart å samle inn nok midler til å kunne bestille nesen. Nå har en gruppe i museet under ledelse av Roar Henriksen og Øystein Telstø kommet frem til at vi likevel kan klare å lage neseseksjonen selv. De har lagt opp en plan for arbeidet som er godkjent av styret. Midlene vi allerede har samlet inn øremerket til Caproni-prosjektet vil derfor benyttes til kjøp av materialer til neseseksjonen og til motorer. Det mest aktuelle er å 3D-printe sylindrene til motorene, men også andre alternativer blir vurdert. Styret har i tillegg til motoren og nesen, også gitt klarsignal til å produsere en propell. Vi har én original propell, men trenger en til.

Hafrsfjorddagen

Det arbeides med å gjøre Hafrsfjorddagen 26. august mer familievennlig. Et nytt innslag vil bli en sightseeing-båt på Hafrsfjord. Fjorden er sentral, både i lokal og nasjonal historie, men det er få som har sett fjorden fra sjøen. På Hafrsfjordagen vil vi ha en sightseeing-båt som kan ta besøkende med på en rundtur på fjorden. Roar Sandvik, tidligere direktør på Hummeren vil føre båten sammen med Sigurd Olaf Roth, og Fred Roland, tidligere kultursjef i Sola kommune, vil være guide .

Super Puma

Samarbeidet mellom Sola vidaregåande skole og museet har fungert utmerket. Nå nærmer vi oss sommeren, og de fire som har jobbet med Gordon på restaureringsprosjektet er ferdig med skolen. Sist lørdag ble deres avslutning markert med pizza.

Arbeidet med Super Pumaen går fremover. Det er nå en god mulighet til å få fatt på de delene som mangler. Gordon ser derfor en mulighet til å få den ferdig restaurert i løpet av det neste skoleåret.