Arne Thorvaldsen

Jagerflyger på 1970- og 1980-tallet

Arne Thorvaldsen ble født inn i en flygerfamilie i september 1956. Ettersom faren hans med samme navn var jagerflyger og yrkesoffiser ble Arne født inn i en familie som var på stadig flyttefot. For å lese en oppsummert historie om Arnes far kan dere trykke her.

Etter å ha fullført Gymnaset sommeren 1976 gikk veien videre til Forsvaret og rekruttskole på Lista i oktober. Etter kun tre uker her møtte Arne til opptaksprøve for Flyskolen. Etter ei uke med opptaksprøver på Rygge var 450 søkere redusert til 32 som ble sendt videre til uttaksflygning på Værnes. Etter å ha vært på Værnes fra januar 1977 frem til Påske gikk veien videre til befalsperioden før han deretter ble sendt til Vance Air Force Base i Oklahoma sammen med en kullkamerat for å starte på utdannelsen som jagerflyger. To andre fra kullet ble sendt til Williams Air Force Base for tilsvarende utdanning, mens resten av kullet ble sendt til andre baser i USA for utdanning som transport- eller helikopterflygere.

Vel fremme i USA gjennomførte Arne flyprogrammet som først introduserte han for jettreningslfyet Cessna T-37 Tweet. Arne fant seg aldri helt til rette med denne flygningen, men begynte å stortrives og mestre flygningen meget godt da han gikk over til det avanserte jettreningsflyet T-38 Tallon. Arne fullførte flyprogrammet 10-15 timer før skjemaet. Dette førte til at han, som med sine 20 år var den yngste elven på kullet, fikk fly de resterende timene som solo formasjonsflyging.

I juli 1978 vendte Arne hjem igjen til Norge som ferdigutdannet jagerflyger. Vel hjemme i Norge ventet det obligatoriske treningsprogrammet og utsjekken ved 718 skvadron på Sola før veien gikk videre til 338 skvadron på Ørland november det samme året. Her fløy Arne F-5 frem til han i april 1979 ble overført til 334 skvadron som fløy CF-104 Starfighter fra Bodø. I 1982 byttet Arne og 334 skvadron ut Starfighteren til fordel for F-16 Fighting Falcon. I januar 1983 ble Arne forfremmet til vingsjef for C-vingen i skvadronen. Med dette fulgte også rollen som instruktør i skvadronen. Halvannet år senere takket Arne for seg og gikk over til det sivile som flyger for SAS. Han la likevel ikke den militære flyvingen helt på hylla ettersom han frem til 1990 var i vernepliktig Lønnet Korps som instruktør på Luftforsvarets Flyskole gjennom den tre uker lange flyperioden som aspirantene måtte gjennom etter teoriundervisningen rett før eller rett etter Påska. Arne har beholdt jobben i SAS frem til den dag i dag hvor han er flykaptein på Airbus A330 og flyr langruter for selskapet.

Arne Thorvaldsen ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 4. mars 2020.