Vitensentrene i Norge tildelt Mensa Norges pris 2017

Da over 40 formidlere fra landets ti regionale vitensentre var samlet på den årlige formidlersamlingen, som i år var lagt til Jærmuseet, fikk de en hyggelig overraskelse.

Over 40 formidlere fra landets vitensentre var samlet på Vitenfabrikken og mottok Mensa Norges pris.

På siste dag av samlingen, ble det en høytidelig overrekkelse av Mensa Norges pris 2017 til vitensentrene i Norge. Komitèleder i Mensa Norges pris, Vegar Eide, overrakte prisen. Den ble tatt imot av Anne Bruvold ved Nordnorsk vitensenter, som har vært involvert i vitensenter-satsingen i Norge fra de første tankene om et vitensenter i Tromsø ble etablert tidlig på 2000-tallet. Bruvold ble rørt til tårer og satte stor pris på å få motta prisen sammen med de som daglig jobber for å pirre nysgjerrigheten til barn og voksne og som skaper realfagsglede over hele Norge.

Vegard Eide sa i sin tale til formidlerne at de gjør en viktig jobb som formidlere og tilretteleggere, og at elevene som kommer undrende inn, og med stjerner i øynenen, setter enormt stor pris på de. Endelig har barna havnet på rett planet – en planet der folk snakker det samme språket, og ser med de samme brillene!

Begrunnelsen til Mensa Norges pris

«Vitensentrene vant prisen for deres langstrakte innsats over hele landet, knyttet til å gi barn, unge og voksne muligheten til å utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi, i egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensentrene som populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, lar de besøkende lære ved å eksperimentere selv: Kan vi lage strøm av lyd? Hva skal vi med en CO2 gomler?

Tilbudet fra vitensentrene til skoleverket er en nysgjerrighetsskapende godtepose med en blanding av besøk i interaktive utstillinger, tilrettelagte læringsaktiviteter i laboratorier og verksteder, og tilbud om pedagogisk gjennomprøvde aktiviteter ute i skolene med utgangspunkt i læreplaner og kunnskapsmål. Siden oppstarten i 2003 har sentrenes årlig besøkende økt fra cirka 230.000 til over 800.000 i 2014, det synes ikke komiteen er så rart og vi håper og tror tilbudet fortsetter sin suksess».

Årets pris

Prisen var håndlaget av kunstner Josephine Ryan, og var et nydelig oksygenatom. Oksygenatomet var laget av kobber, og en bjørk fra hagen til kunstneren.

Om Mensa

Mensa er en forening for de 2% høyest intelligente i befolkningen. Foreningen ble grunnlagt i 1946 i England, i kjølvannet av andre verdenskrig, med tanke på å forsøke forhindre lignende i fremtida, i samarbeid med det engelske parliament. I dag er foreningen et sosialt tilbud for likesinnede å treffest.

Tidligere vinnere av prisen er blandt andre Andreas Wahl, Håvard Tjorda, Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Universitetet i Stavanger og Kjell Skogen ved Universitetet i Oslo, Forskerfabrikken og Harald Eia og Ole Martin Ihle .

Tusen takk for prisen Mensa, vi lover å fortsette arbeidet vårt med å skape realfagsglede og vekke nysgjerrighet hos alle våre besøkende!