Tempo motorsykler og mopeder

Jonas Øglænd AS var den dominerende bedrifta i Sandnes på 1900-tallet. Fabrikkene for sykkel og konfeksjon hadde 2500 tilsatte på det meste.

Tempo standard 150. Sachs-motor. Den første modellen registrert for to personar. Foto: Jærmuseet

Sykkelfabrikken ble grunnlagt i 1906 av brødrene Jacob og Lars Øglænd. På 1920-talet ble det forsøkt å selge både engelske og amerikanske motorsykler, men uten særlig hell.

Tempo fra 1931
Det var først i 1931 motorsykkelproduksjonen tok til for alvor, da introduserte Øglænd sin egen lette motorsykkel, Tempo. De hadde fått enerett på tyske Fichtel & Sachs sin nye bensinmotor for lettvektsmotorsykler. De første syklene som ble produsert, var forsterkete trøsykler med motor. De ble bygd av deler som var importert fra Tyskland.
Etter et par år begynte Øglænd selv å produsere rammene. Fram mot 2. verdenskrig så syklene mer og mer ut som motorsykler. Krigen satte en stopper for Øglænd sin planlagte storsatsing på produksjon av motorsykler. I disse årene ble bare en modell, Tempo Elektro, produsert. Dette var en transportmotorsykkel med norsk elektromotor.
Først på 1950-tallet ble produksjonen av motorsykler tatt opp igjen, og produksjon og marked nådde nye høyder i løpet av dette tiåret. Syklene ble stort sett levert med Sachsmotor, men fra 1948 til 1959 også med engelsk Villiersmotor.

Moped
I 1953 kom en ny type kjøretøy på markedet, mopeden. Bakgrunnen for denne nyskapningen lå i nye regler som tillot å føre sykler med mindre enn 50 cm3 motor uten førerkort. Ordet moped var også en nyskapning, sammensatt av første stavelse i ordet motor og første stavelse i ordet pedal. Mopeden lignet på de første motorsyklene, bare en trøsykkelramme med en liten motor. I etterkrigsårene med lite penger og restriksjoner på bilsalg, ble mopeden fort populær. Størrelsen på sykler og motorer har seinere variert i takt med offentlige reguleringer, skattetakster og sertifikatregler.

Konkurranse
På 1970-tallet merket Øglænd sterkere konkurranse fra japanske og søreuropeiske produsenter. På 1980-tallet gikk mopedmarkedet tilbake i hele Europa samtidig som bilbruken økte. For å styrke konkurranseevnen ble produksjonen av Tempomopeder gradvis flyttet til Portugal fra 1987. Men markedet var fortsatt fallende og i 1989 ble Øglænd sin mopedproduksjon helt avviklet i Norge. Tempo Corvette og Tempo Avanti ble lisensprodusert i Portugal og importert til Norge fram til 1994. Den siste Tempomopeden som ble lansert gjennom Øglænd kom i 1994. Varemerket Tempo ble kjøpt av Honda-importøren i Norge og navnet ble ført videre. Firmaet Jonas Øglænd AS fusjonerte med AS Varner og opphørte som eget selskap 1. januar 1991.

Digitalt Museum kan du søka etter bilder av Tempo motorsykler og mopeder.