Temakonferanse 15. februar: Programmering og skaperverksted i skolen

Den regionale lærerkonferansen "Programmering og skaperverksted i skolen" arrangeres på Vitenfabrikken.

“– Skaperverkstedet er et fantastisk tilbud til barn og ungdom, men også for lærere som kan komme hit og lære mer. Det handler i bunn og grunn om at dagens unge må forstå teknologien, men også være med på å skape teknologi, ikke bare forbruke teknologi. Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt.”

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, ved åpningen av TeknoLab Skaperverksted 11.09.18

*KONFERANSEN ER FULLBOOKA*

Er du lærer som lurer på hvordan du skal ta sløyden inn i det 21. århundre, koble matematikk og programmering med digital sløyd og jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap så er dette konferansen for deg!

I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndverksfag med digital sløyd, programmerbar elektronikk med musikk, og elevene gis mulighet til å være utforskende og kreative med teknologi – ikke bare forbrukere av den. Et skaperverksted kan være alt fra et fullt utstyrt verksted til en kasse med utstyr som kan flyttes rundt etter behov. Det som er unikt er at realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte.

På programmet står blant annet:

  • Presentasjon av “Den teknologiske skolesekken”. Fagfornyelse, programmering og skaperglede av Udir BetaLab ved Utdanningsdirektoratet
  • Presentasjon av “Skaperskolen”. Et nasjonalt samarbeid mellom Naturfagsenteret og de ti regionale vitensentrene om å bringe skaperkulturen inn i skolen
  • «Matematikk, koding og 3D-printing – lær å kode din egen 3D-modell»
  • Smakebitar frå den teknologiske skulesekken

Sted og tidspunkt

Vitenfabrikken (Sandnes), 15. februar 2018 kl. 09.00 – 15.30

Deltakeravgift

Kr. 250 inkl. lunsj, kaffe, te, frukt og godt, faglig påfyll

Påmelding

Konferansen er fullbooka.

Spørsmål?

Ta kontakt med Magne Hognestad, e-post: mho@jaermuseet.no

 

Konferansen arrangeres av Jærmuseet i samarbeid med Udir BetaLab og Naturfagsenteret.