Sola som fremskutt krigsbase for allierte flystyrker

Sola som Collocated Operating Base for amerikanske flystyrker.

Sommeren 2015 begynte Jærmuseet ved konservator NMF Sondre B. Hvam å undersøke Sola Hovedflystasjons rolle som fremskutt krigsbase for allierte flystyrker under den kalde krigen. Da en av museets ansatte noe uventet fikk muligheten til å delta på studiet «MUSE 621 Vitenskapelig publisering for museumsansatte» ved Universitetet i Bergen vårsemesteret 2016, fikk prosjektet et enormt momentum. Gjennom våren 2016 ble det jobbet intensivt på en artikkel som tok for seg Sola Hovedflystasjon som fremskutt krigsbase for amerikanske flystyrker.

Med kyndig veiledning fra professorer ved universitet i Bergen og museumskollegaer fra Lindesnes i sør til Mehamn i nord, tok artikkelen form i rekordfart. Like før årsslutt 2016 ble artikkelen «Sola Hovedflystasjon som fremskutt krigsbase for amerikanske flystyrker – Brudd eller videreføring av tidligere politikk?» publisert i desember-nummeret av Historisk Tidsskrift. Historisk Tidsskrift er det eldste vitenskapelige tidsskriftet i Norge og har blitt regnet som det ledende vitenskapelige tidsskriftet for historievitenskap i Norge siden etableringen i 1871. Artikkelen kan kjøpes via Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.