Søk om plass på talentsenteret!

Talentsenteret i realfag ved Jærmuseet har avslutta søknadsprosessen for skuleåret 2020/2021.

Er du elev på mellomtrinnet, ungdomsskulen, VG1 eller VG2 og har talent og interesse for naturfag, matematikk og teknologi? Då kan talentsenteret vera noko for deg.

Søknad om plass på talentsenteret må vera eit samarbeid mellom elev/føresette og skulen.

Her kan de søka:

Søknadsfristen var onsdag 14. oktober 2020. For skuleåret 2021/2022 vil søknadsfristen vera i midten av mai, og me opnar for å ta imot nye søknadar i månadsskiftet mars/april.

Viktig informasjon om søknadsprosessen

For at du skal kunne bli vurdert til ein plass på talentsenteret treng me to ting:

  1. Ein søknad frå deg som er elev
  2. Ei anbefaling frå skulen din

Deltaking på talentsenteret er å rekna som tilpassa opplæring. Søknad til talentsenter i realfag må av den grunn skje i samarbeid med skulen. Om skulen din meiner at dette er rett tilbod for deg, må dei senda inn ei anbefaling om at du vert tildelt plass.

Snakk med læraren din om dette. Om de saman finn ut at dette er rett tilbod for deg kan de søka som plass via lenkene øverst på sida.

Tilbod skuleåret 2020-21

Dette skuleåret vil me tilby tre todagars samlingar for ungdomsskuleelevar. Samlingane vil vera på Vitenfabrikken (Sandnes) og Vitengarden (Nærbø), på dagtid. Frå og med skuleåret 2021-22 har me planar om å utvida tilbodet til å gjelde fleire trinn, i tillegg til å arrangera samlingar i nordfylket.

Kva skjer på samlingane?

Samlingane skal vera ein fagleg og sosial møteplass for elevar med talent og interesse for naturfag, matematikk og teknologi, der ein vil få anledning til å fordjupa seg i realfaglege tema på ein litt annan måte enn ein kanskje elles får høve til i skulen. Elevane sine interesser vil vera med på å bestemma innhaldet i samlingane.

For meir informasjon om talentsenter i realfag ved Jærmuseet, sjå hovudsida om talentsenteret.

Lurer du på noko?

Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal (mhr@jaermuseet.no) eller Jørn Hafver (joh@jaermuseet.no)