Søk om plass på talentsenteret!

Talentsenteret i realfag ved Jærmuseet har no starta søknadsprosessen for skuleåret 2021/2022.

Er du elev på mellomtrinnet, ungdomsskulen, VG1 eller VG2 og har talent og interesse for naturfag, matematikk og teknologi? Då kan talentsenteret vera noko for deg.

Søknad om plass på talentsenteret må vera eit samarbeid mellom elev/føresette og skulen.

Søknadsfristen er onsdag 12. mai 2021.

Viktig informasjon om søknadsprosessen

For at du skal kunne bli vurdert til ein plass på talentsenteret treng me tre ting:

  1. Ein søknad frå deg som er elev
  2. Ei anbefaling frå skulen din
  3. Ei vurdering frå dine foreldre/føresette

Me ber skular med fleire søkarar om å i tillegg fylle ut ei prioriteringsliste.

Deltaking på talentsenteret er å rekna som tilpassa opplæring. Søknad til talentsenter i realfag må av den grunn skje i samarbeid med skulen. Om skulen din meiner at dette er rett tilbod for deg, må dei senda inn ei anbefaling om at du vert tildelt plass.

Snakk med læraren din om dette. Om de saman finn ut at dette er rett tilbod for deg kan de søka som plass via lenkene øverst på sida.

Tilbod skuleåret 2021/2022

Skuleåret 2021/2022 vil me ha samlingar for grupper delt inn etter alder, og me vil ha eit nedslagsfelt som dekker det meste av Rogaland.

Gruppene for mellomtrinn og ungdomstrinn i sørfylket vil ha samlingar på Vitenfabrikken (Sandnes) og Vitengarden (Nærbø). Tilsvarande grupper for nordfylket vil ha samlingar i Haugesund.

For VG1 og VG2 blir det ei gruppe for heile fylket, med overnatting for dei som kjem langveis frå.

Alle grupper får 4 samlingar á 2 dagar på dagtid.

Kva skjer på samlingane?

Samlingane skal vera ein fagleg og sosial møteplass for elevar med talent og interesse for naturfag, matematikk og teknologi, der ein vil få anledning til å fordjupa seg i realfaglege tema på ein litt annan måte enn ein kanskje elles får høve til i skulen. Elevane sine interesser vil vera med på å bestemma innhaldet i samlingane.

For meir informasjon om talentsenter i realfag ved Jærmuseet, sjå hovudsida om talentsenteret.

Lurer du på noko?

Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal (mhr@jaermuseet.no) eller Jørn Hafver (joh@jaermuseet.no)