Smittevern på musea

NB: Alle museum og vitensentre er frå og med fredag 6. mai opne som normalt.

Det skal vera trygt både for gjester og tilsette å vera på musea. Nedanfor kan du lesa kva tiltak Jærmuseet har gjort for å sikra dette.

Jærmuseet følger til ei kvar tid FHI sine retningslinjer for smitteverntak, og dei gjeldande lokale retningslinjene i kommunane der musea våre er.

Kva kan du gjera for å sørge for eit trygt besøk for deg og for andre?
 • Registrer deg via QR-kode når du kjem. Alle besøkande skal registrera seg
 • Hugs å halda ein meters avstand til andre
 • Vask/sprit hender
 • Vurder bruk av munnbind der det er vanskeleg å halde meteren
 • Bli heime om du er sjuk, eller kjem frå eit område med høg smitte
Koss ivaretar me din tryggleik?
 • Overflater og berøringspunkt vert reingjort regelmessig og ofte
 • Antibac-stasjonar er sett ut fleire stader på musea
 • Me oppfordrar gjestene å bruka kontaktlaus betaling
 • Me har tilrettelagt for 1-meters avstand
 • Nokre  installasjonar er stengt ned
 • Grupper må reservera plass på førehand
 • Begrensa kor mange gjester som kan vera inne på museet samstundes. Du kan kjøpe billett til Vitenfabrikken i forkant her, til Vitengarden her og til Garborgsenteret her.
Leige lokale?

Du kan leiga lokale hjå oss, så lenge tal på deltakarar er innafor dei gjeldande retningslinjene. Ta kontakt for eit tilbod.

Besøk med barnehage/skular?

Me legg til rette besøket for barnehage og skule. Me har òg moglegheit til å halda nokre undervisningsopplegg digitalt. Ta kontakt for kva me kan tilby.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 47776020 / post@jaermuseet.no